ράουλα κύλισης καλωδίων

Μεταλλικά ράουλα σε μαύρη ηλεκτροστατική βαφή.

Χρησιμοποιούνται κατά την έλξη καλωδίων, ιδιαίτερα για μεγάλες αποστάσεις, βαριά φορτία και δύσκολα σημεία του έργου π.χ. γωνίες. Μειώνεται η τριβή, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο εύκολη και ασφαλής η έλξη προστατεύοντας παράλληλα το καλώδιο.